مشارکت در صادرات محصولات کشاورزی

مزایای مشارکت در صادرات محصولات کشاورزی

 1. در اقتصاد کشاورزی ایران مشارکت می کنم و به تولید و صادرات محصولات کشاورزی به صورت پایدار و منصفانه کمک می کنم.
 2. با کشاورزانی که تمایل به صادرات محصولات خود دارند مشارکت می کنم.
 3. از طریق ایجاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصول کشاورزی، سبد سرمایه گذاری خود را متنوع می کنم.
 4. به منظور راحتی بیشتر، مشارکت من در رویدادهای مشارکتی هر محصول، به صورت خودکار تمدید می شود مگر اینکه تمایلی نداشته باشم.
 5. پس از دریافت اولین منفعت، می توانم از مشارکت خارج شوم.
 6. حداکثر در 4 هفته می توانم اولین منفعت خود را دریافت کنم.
 7. فرصت های مشارکت به صورت منظم دوشنبه هر هفته در دسترسم است و می توانم برنامه ریزی کنم.
مشارکت در صادرات کشاورزی

روش مشارکت در صادرات محصولات کشاورزی

 1. با منابع ریالی خود، در صادرات محصولات کشاورزی مشارکت می کنم.
 2. فروش محصولات صادراتی، تا حد امکان از طریق اتاق مزایده باغ بازار انجام می شود.
 3. تهیه صورت درآمد و هزینه، بعد از انجام هر معامله در دوره ی مشارکت است.
 4. منافع حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به نسبت مساوی تقسیم می شود.
 5. درآمد حاصل از مشارکت صادراتی، به صورت ارزی در حساب مشارکت صادراتی کاربر، به روز رسانی و اعلام می شود.
 6. کاربر می تواند هر مقدار از موجودی ارزی حساب مشارکت صادراتی خود را به نرخ روز به کیف پول خود اضافه نماید.

برای مشارکت در صادرات محصولات کشاورزی از طریق لینک زیر اقدام کنید:

سوالات متداول مشارکت در صادرات کشاورزی

پرسشهای متداول

تا حد امکان تمام این محصولات از طریق اتاق مزایده باغ بازار به فروش می رسد.

منفعت، به نسبت برابر، بین طرف های مشارکت تقسیم می شود. پس از تهیه صورت درآمد و هزینه هر معامله صادراتی، ۶۰ درصد از منفعت محاسبه شده، در حساب مشارکت صادراتی کاربر منظور و 40 در صد الباقی به حساب اندوخته مشارکت منتقل می شود. در پایان هر معامله صادراتی در دوره مشارکت به میزان 60 درصد از مانده اندوخته مشارکت نیزبه حساب مشارکت صادراتی کاربر منظور می گردد تا انتهای دوره مشارکت که تمام مانده اندوخته مشارکت به حساب مشارکت صادراتی کاربر منتقل می شود

مبلغ حاصل از مشارکت، درست بعد از اولین معامله که نهایتاً 4 هفته بعد از شروع مشارکت اتفاق می افتد، به صورت ارز یورو در حساب مشارکت صادراتی مشارکت کننده به روز رسانی می شود و در دسترس است و می توانید با انتقال مانده این حساب به نرخ روز، به کیف پول خود، برای مبلغ خود درخواست برداشت دهید.

طبق منطق مشارکت در صادرات محصولات کشاورزی، چنانچه مدت بیشتری در یک دوره مشارکت حضور داشته باشید، به دلیل تمدید خود کار مشارکت، در پایان دوره، منفعت بیشتری به دست می آورید. به عنوان مثال اگر در اولین هفته از رویداد هندوانه 12 هفته ای (هندوانه 12/12) وارد شوید، نسبت به فردی که در هفته هفتم از دوره 12 هفته ای (هندوانه 6/12) وارد شود منفعت بیشتری کسب می کنید.

علاوه بر این، در صورت خروج از مشارکت، در حالیکه هنوز دوره مشارکت آن محصول پایان نیافته است، مانده حساب اندوخته مشارکت کاربری که زودتر از مشارکت خارج شده به حساب اندوخته مشارکت محصول منتقل شده و به مشارکت کنندگانی که در انتهای دوره در مشارکت باقی مانده اند (به نسبت زمان حضور و مبلغ مشارکت شان) تعلق می گیرد. بنا بر این توصیه می شود علی رغم اینکه خروج از مشارکت در طول دوره امکان پذیر است، مشارکت کنندگان تا پایان در یک دوره مشارکت باقی بمانند.

بله می توانید؛ اما توصیه نمی شود زیرا منفعت حداکثری خود را از دست خواهید داد.

هیچ فعالیت اقتصادی بدون ریسک نیست. با این وجود،  باغ بازار تلاش کرده ریسک ها را با انواع راهکارهای در دسترس مانند استفاده از بیمه نامه ها، در نظر گرفتن اندوخته ریسک، استفاده از گزارشات کارشناسی و غیره مدیریت نماید. با این حال، اساسی ترین فعالیت باغ بازار برای مدیریت ریسک، پی ریزی یک تجارت با ثبات و مقیاس پذیر بین المللی بوده است.

کاربران باغ بازار تا کنون، منفعت مورد انتظار را از مشارکت خود کسب نموده اند.

به طور کلی، به منظور مدیریت ریسک تا حد ممکن، همواره می توانید سبد سرمایه گذاری خود را متنوع انتخاب نمایید.

از کارشناسان قسمت پشتیبانی باغ بازار بوسیله تلفن یا ایمیل لطفا

سوالات متداول مشارکت در صادرات کشاورزی

شماره خود را بگذارید تا باغ بازار، شما را از فرصت های مشارکت در تجارت خارجی مطلع نماید.  0
   0
   سبد خرید
   سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه