استان کرمان، جیرفت، روستای رومرز

 

 

باغ بازار خرما مرداسنگ
مرداسنگ در میان خرماها نظیری ندارد زیرا تنها رقم خرمای طبع سرد در جهان است. به همین خاطر جنوبی ها گاهی آن را با یک چاشنی گرم مثل ارده یا کنجد مصرف می کنند. خرما مرداسنگ به ضم میم و کسر سین، خرمایی نسبتا کمیاب و بومی مناطق جنوب کرمان و هرمزگان است.
 • 2021-10-12
 • 1 دیدگاه
بیشتر بخوانید
باغ بازار ذرت علوفه ای رومرز
ذرت علوفه ای، محصولی استراتژیک یکی از دردناک ترین اخبار این روزها، فروش یا ذبح کردن دام های عشایر و تولید کنندگان کشور، بخاطر کمبود علوفه است. موضوع کمبود علوفه، حتی دامن دام های مولد را نیز گرفته است. مسلماً...
 • 2021-07-07
 • 2 Comments
بیشتر بخوانید
رطب مرداسنگ
مرداسنگ خرمایی نسبتا کمیاب اما بسیار لذیذ است، که  مشترکین عزیز  باغ بازار برایش لحظه شماری می کنند. سطح زیر کشتش زیاد نیست و بیشتر بومی جنوب کرمان است. باغداران جیرفتی معمولاً خرما مرداسنگ را برای مصرف سال خانواده شان...
 • 2020-10-06
 • بدون دیدگاه
بیشتر بخوانید
رطب مرداسنگ
مرداسنگ خرمایی نسبتا کمیاب اما بسیار لذیذ است، که  مشترکین عزیز  باغ بازار برایش لحظه شماری می کنند. سطح زیر کشتش زیاد نیست و بیشتر بومی جنوب کرمان است. باغداران جیرفتی معمولاً خرما مرداسنگ را برای مصرف سال خانواده شان...
 • 2020-09-26
 • بدون دیدگاه
بیشتر بخوانید
رطب مرداسنگ
مرداسنگ خرمای کمیاب  و بسیار پرطرفداری است، که  خیلی ها برای باغ بازارش لحظه شماری می کنند. سطح زیر کشتش زیاد نیست و بیشتر بومی جنوب کرمان است. باغداران جیرفتی معمولاً مرداسنگ را برای مصرف سال خانواده شان  یا هدیه...
 • 2019-09-14
 • 2 Comments
بیشتر بخوانید
0
  0
  سبد مشارکت
  سبد مشارکت شما خالی استبازگشت به فروشگاه